Evangelium sv. Jana, pravá památka staročeského písemnictví

Julius Enders

Ediční poznámka:
Dle sdělení autora v dopisu ze 17.7.2001 jsou někeré zde uvedené věci překonané a lépe zpracované v Jazykovědném rozboru. Nicméně ponecháváme tento text tak, jak vyšel z ruky autora v samizdatové podobě před 30 lety.

Obrazova dokumentace je ZDE.

Toto pojednání nechce být úplným rozborem EJ po stránce jazykové.
Jeho účelem je zejména

  1. Posoudit uvedenou památku co do pravosti doplněním výborné publikace Gebauerovy z roku 1881.
  2. Navázat na námitky proti EJ v souvislosti s obdobnými problémy v RZK a vice versa.
  3. Prošetřit Hankovo vydání EJ, porovnat jeho čtení s Gebauerovým a zjistit úroveň onoho vydání (Ve Zbírce stč. slovníků).
  4. Pokusit se o zjištění pravděpodobné nebo aspoň možné skutečné provenience EJ.
OBSAH
oddíl I., pravopis
oddíl II., hláskosloví
oddíl III., tvoření slov
oddíl IVa, skloňování
oddíl IVb, časování
oddíl V, slovesný vid
oddíl VI, skladba A. Pádové vazby
B. Předložkové vazby
C. Věty jednočlenné
D. Parataxe
E. Hypotaxe
oddíl VII. slovník EJ
oddíl VIII., úloha Gebeuerova a námitky, jež vyvrátil
oddíl IX., kritika textu
oddíl X., rekapitulace, závěr