Jan Neruda
( 9.7.1834 Praha   -  22.8.1891 Praha )

Byl obráncem Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského po celý život.
V Národních listech a jinde publikoval řadu fejetonů proti odpůrcům RKZ.


Články a fejetony:
Slavnost hoříněvská  (Hlas 9.IX.1862)
Dr. Legis-Glückselig a Rukopis Kralodvorský  (Hlas 2.XII.1864)
A zase sněm, pak Pruské...  (Národní listy 14.XII.1866)
Památka Rukopisu kralovodvorského  (Národní listy 28.IX.1867)
Různé nerovnosti  (Naše listy 7.III.1869)
Premie Umělecké Besedy na rok 1876  (Národní listy 29.X.1875)
Bláznivý svět  (Národní listy 29.VI.1879)
Po masopustě  (Národní listy 14.III.1886)
Počátek boje  (Národní listy 28.III.1886)
Všeobecné slovo v záležitosti Rukopisu Královédvorského  (Národní listy 15.IV.1886)
Z oslavovací vřavy  (Národní listy 12.IX.1886)
K jubilejní slavnosti Rukopisu Královédvorského ve Dvoře Králové  (Národní listy 19.IX.1886)

Osobnosti:
Vaceslav Hanka zemřel!    (Čas 13.I.1861)
Váceslav Hanka    (Čas 15.-20.I.1861)
Pavel Josef Šafařík  (Čas 3.,5.,7.VII.1861)

Korespondence:
Dopis Juliu Grégrovi  (28.10.1885)
Dopis Juliu Grégrovi  (2.3.1886)
Dopis Juliu Grégrovi  (22.3.1886)
Dopis Juliu Grégrovi  (29.-30.3.1886)

Ostatní:
Báseň Jana Nerudy Dvojí ráno do sborníku Václavu Hankovi


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná