Zprávy České společnosti rukopisné

Oficiální tiskovinou České společnosti rukopisné jsou její Zprávy, vycházející od roku 1935. Namísto ročníků vycházejí Zprávy ČSR v řadách; jejich vydávání však bylo v minulosti přerušováno vzhledem k politickým změnám v naší zemi.

Obsah Zpráv ČSR všech řad je dostupný zde:

V současné době vychází již VIII. řada Zpráv. Od VI. řady byly Zprávy obnoveny jako odborné registrované periodikum (MK ČR E 1111, ISSN 1213-9033), které je dodáváno jako povinný výtisk do všech vědeckých knihoven. Jednotlivá čísla jsou uveřejňována ve formátu PDF. K jejich zobrazení musíte mít nainstalován program Acrobat Reader.