Tomáš Garrigue Masaryk
( 7.3.1850 Hodonín   -  14.9.1937 Praha )

Na mne rukopisy svou prázdnotou, neurčitostí
a nepěkností vždy dělaly dojem slátaniny.


Rukopisné články T. G. Masaryka:
ATHENAEUM   (listy pro literaturu a kritiku vědeckou):
Masarykův dopis Gebauerovi  (Ath III/č. V, s. 164-168)
Materialy ke vědeckému posouzení rukopisů K. a Z.  (Ath III/č. VI, s. 188-192)
Některé pochybnosti paleografické a pod.  (Ath III/č. VI, s. 200-201)
O lyrických básních RKho.  (Ath III/č. VI, s. 202-205)
Srovnání epických básní RK a RZ s novějšími díly literarními.  (Ath III/č. VI, s. 205-215)
Příloha první. Příloha třetí. (Ke sporům o RKZ).  (Ath III/č. VI, s. 215-222)
Pochybnosti palaeografické.  (Ath III/č. VII, s. 243-249)
Srovnání básní RK a RZ s novějšími díly literarními.  (Ath III/č. VII , s. 265-275)
Příspěvky k aesthetickému rozboru RKho a RZho.  (Ath III/č. VII, s. 275-298)
Příloha.  (Ath III/č. VII, s. 307-308)
Shody Jahod a Zbyhoně s písněmi ruskými známými před r. 1817.  (Ath III/č. VIII-IX, s. 346)
Přílohy.  (Ath III/č. VIII-IX, s. 363-365)
Dodatek k parallelám.  (Ath III/č. X, s. 406)
Náčrt sociologického rozboru RZho a RKho.  (Ath III/č. X, s. 406-422)
Doslov.  (Ath III/č. X, s. 448-449)
Přílohy.  (Ath III/č. X, s. 449-455)
Odpověď p. J. Kalouskovi.  (Ath IV/č. I, s. 43-47)
Drobné příspěvky o Václ. Hankovi.  (Ath IV/č. V, s. 163-165)
O kytici z viol a růží.  (Ath IV/č. X, s. 327-329)
Osvědčení.  (Ath IV/č. X, s. 346-347)
Upozornění.  (Ath V/č. III, s. 86)
Dodatek k předchozímu článku.  (Ath V/č. VIII B, s. 240)
Nový důkaz proužkový.  (Ath V/č. IX, s. 255-256)

další rkp. články TGM:
Otevřený list panu Dru. Janu Kvíčalovi posílá T. G. Masaryk, redaktor Athenaea  (1886)
Ve příčině rukopisu Královédvorského a Zelenohorského.  (Lumír 1886)
Spor rukopisný.  (Naše doba 1896)
Hanka spolufalšovatelem Rukopisu Královédvorského.  (Naše doba 1899)
V. Hanka se přiznal v spolufalšování RZho.  (Naše doba 1900)
Boj o Rukopisy - po 25 letech.  (ČAS, 15.2.1911)

Knihy T. G. Masaryka (... a Rukopisy):
Význam procesu polenského pro pověru rituální   (1900)
Česká otázka  (1924)
Světová revoluce  (1925)

Z korespondence TGM:
Dopis od Dr. Jana Kvíčaly.  (8.7.1886)
Dopis od Jaroslava Golla.  (19.8.1886)
Dopis prof. B. Grabowskému.  (25.3.1888)

Knihy, studie a články o TGM (a RKZ):
Jan Neruda: Počátek boje.  (Národní Listy 1886)
Tomáš Planský: Jak univ. prof. Masaryk rozebírá a "trhá" lyrické básně RK  (1886)
Česká Mysl - časopis filosofický  (1910)
Arnošt Denis: První president republiky česko-slovenské MASARYK  (1919)
Zdeněk Nejedlý: T. G. Masaryk  (1930 - 1937)
Jaromír Doležal: MASARYK osmdesátiletý  (1931)
Karel Horký: TGM a RKZ  (Fronta 1933)
Emil Ludwig: Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem. (Praha 1935)
Jan Herben: T. G. Masaryk. Život a dílo presidenta osvoboditele.  (Praha 1938)
Masaryk doznává svůj omyl v otázce Rukopisů!  (Národní Výzva; 4.10.1935)
Karel Čapek: Hovory s TGM, Mlčení s TGM  (1935, 1990)
Emanuel Rádl: T. G. Masaryk, hrdina nové doby  (1946)
Alice G. Masaryková: Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky  (1960)
Jan Vrzalík: Náčelník spiknutí proti Rukopisům  (nevydaný rukopis, 1961)
Zdeněk Koňák: TGM - boje o Rukopisy  (nevydaný rukopis)
Milan Machovec: Tomáš G. Masaryk  (Melantrich 1968)
Jaroslav Opat: Filozof a politik TGM - V boji o Rukopisy (Melantrich 1990)
Masarykova abeceda  (Melantrich 1990)
Milan Machovec: TGM a patologické jevy moderní doby  (1993)
Alice G. Masaryková: Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky  (1994)
H. Gordon Skilling: T. G. Masaryk Proti proudu 1882-1914 (Práh 1995)
Vratislav Doubek: T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882-1910 (Academia 1999)
T. G. Masaryk a Rukopisy  (PhDr. J. Enders 1999)
Stanislav Polák:  T. G. Masaryk - Za ideálem a pravdou 1  (MÚAV 2000)
Stanislav Polák:  T. G. Masaryk - Za ideálem a pravdou 2  (MÚAV 2001)
Zdeněk Mahler: Ano, Masaryk  (PRIMUS 2002)
Jiří Brabec:  Boje o Rukopisy  (NLN 2002)
Jana Svobodová:  Z bojů o Rukopisy 1886-1888 (Spisy TGM/sv. 19)

Masarykův sborník   (časopis pro studium života a díla TGM):
K bojům o Rukopisy  (MSb I, s. 313)
"Okolo Rukopisů"  (MSb I, s. 314)
Václav Vaníček: K počátkům realismu II (MSb III, s. 50-72)
Václav Vaníček: K počátkům realismu III (MSb III, s. 122-145)
Nástin sociologického rozboru tzv. Zelenohorského a Královédvorského Rukopisu (MSb III, s. 222-260)
Jindřich Vančura: Čím se Masaryk zavděčil českému dějepisu (MSb IV, s. 155-183)
Josef Hanuš: Masaryk a boj o Rukopisy  (MSb IV, s. 227-237)
Vůdce generací I. a II.  (Masarykův sborník V a VI):
F. M. Bartoš:  O Masarykovu filosofii našich dějin  (MSb V, s. 256-281)
Josef Brambora:  Masaryk a naše literární minulost  (MSb V, s. 305-311)
Roman Jakobson:  Jazykové problémy v Masarykově díle  (MSb V, s. 396-414)
Kamil Krofta:  Masaryk a náš politický program  (MSb VI, s. 96-109)
Louis Eisenmann:  Denis a Masaryk  (MSb VI, s. 169-171)
Hugo Traub:  Denis o Masarykovi  (MSb VI, s. 172-186)
Vladimír Tukalevskij:  Masaryk v ruském tisku  (MSb VI, s. 367-375)
Oskar Butter:  Masaryk novinář  (MSb VI, s. 393-423)
Milan Otáhal:  Význam bojů o Rukopisy  (MSb VII, s. 40-71)
Josef Zika:  Masaryk a literatura  (MSb VII, s. 72-113)
František Kautman:  T. G. Masaryk a problém národní identity  (MSb VII, s. 118-127)
Josef Hanzal:  T. G. Masaryk a Jaroslav Goll  (MSb IX, s. 59-69)

Pamflety a jiné texty:
J. K. vlastenec: Předhlahol  (Passio s. Mutani Gloriosi Martyris)
Silvestrovské prohlášení o vyřešení otázky rukopisné  (Národní politika 31.12.1911 a Národní listy 19.6.1927)
Zdeněk Mahler: Ano, Masaryk  (Česká televize 1997)

Odkazy:
Masarykův ústav - Archiv AVČR  (Praha 8, Gabčíkova 10)
Muzeum TGM v Lánech


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná