Václav Hanka
nálezce Rukopisu Královédvorského
( 10.6.1791 Hořiněves  -   12.1.1861 Praha )

pf  2011


Pomník Václava Hanky ve Dvoře Králové
Památník Václava Hanky v Hořiněvsi

Články Václava Hanky:
Děginy České w kamenopisně wywedených obrazech... :  Čestmjr a Wlastislaw  (1824)

Hankova vydání Rukopisů:
Příklad ortografie z RK  (Starobylá skládanie 1818)
Rukopis Králodworský. Die Königinhofer Handschrift.  (1819)
Jaroslav vitiez nad Tatary.  (1823)
Děginy České v kamenopisně wywedených obrazech  (1824)
Kralodwosky Rukopis. Königinhofer Handschrift.  (1829)
Rukopis Kralodworský.  (1835)
Rukopis Kralodworský.  (1843)
Rukopis Kralodworský.   (1847) [jen česky]
Rukopis Kralodworský. Königinhofer Handschrift.  (1847)
Obrazy dějin českých.  (1850)
Rukopis Kralodvorský.  (1851)
Rukopis Kralodvorský.  (1851)
Kraledvorskaja Rukopis  (1851)
Polyglotta Kralodvorského rukopisu.  (1852)
Manuscript of the Queen's Court  (1852)
Królodworski Rekopis.  (1852)
Victoire de Zaboï.  (1852)
Kralo-dwórski Rukopis.  (1852)
Kraljodvorski Rukopis.  (1852)
Rukopis Kralodvorský.  (1853)
A Királyudvary Kézirat.  (1856)
Rukopis Kralodvorský i Zelenohorský.  (1861)
Rukopis Kralodvorský i Zelenohorský.   (1861) [česky+německy]
Rukopis Kralodvorský i Zelenohorský. Königinhofer und Grünberger Handschrift.  (1861)
Rukopis Kralodvorský, i Zelenohorský.  (1864)
Rukopis Kralodvorský i Zelenohorský.  (1865)
Rukopis Kralodvorský i Zelenohorský.  (1869)
Polyglotta Kralodvorského rukopisu.   (1872)
Polyglotta Kralodvorského rukopisu.  (1876)
Rukopis Kralodvorský.  (Anglie 1944)

Heslo Václava Hanky 

Básně Václava Hanky:
Raduj se a plesej Dvore dávný  (29.9.1857)

Básně Václavu Hankovi:
Vincenc Furch:  Báseň V. Hankovi k 40-leté památce nálezu RK  (Lumír 1857)
Josef Kolář:  Plesej slavný Dvore Králové  (29.9.1857)
Bed. Peška:  U Hankova hrobu  (Národní Listy 15.1.1861)
Jiljí V. Jahn:  15. ledna 1861  (K. Jeřábková 1861)
Jiljí V. Jahn:  Nad hrobem Hankovým.  (Humoristické listy 1861)
František Schwarz:  Hankovi!  (Lumír 1861)
G. P. Moravský:  Váceslavu Hankovi.  (1862)
J. V. Jahn:  Slavnostní proslov.  (1862)
J. A. Šrůtek:  Oslava památky V. Hanky  (1862)
Č. B. Stránický:  16. září 1817.  (1862)
B. J. Cidlinský:  Rukopis Kralodvorský.  (1862)
Michal Hórnik:  Njezapomnička na row Václava Hanki  (1863)
Alois Potěhník:  Manům Hankovým.  (1867)
Josef Tálinský:  Ku dni 16. září.  (Světozor 1867)
Václav Just:  Otevřený list Václavu Hankovi

Články o Václavu Hankovi:
Ludvík Ritter:  Václav Hanka  (Kapesní slovníček 1851)
Dr. Legis-Glückselig:  Životopis Václava Hanky  (almanach Libussa 1852)
Rozsudek o soudu p. Hanky proti p. D. Kuhovi  (Jasoň 1859)
Rozsudek v saudu pana Hanky proti p. D. Kuhovi  (Světozor 1859)
Jan Neruda:  Vaceslav Hanka zemřel!    (Čas 13.I.1861)
Jan Neruda:  Váceslav Hanka    (Čas 15.-20.I.1861)
Parte Václava Hanky  (Národní Listy 15.1.1861)
Hankův pohřeb  (Národní Listy 16.1.1861)
Umrtí V. Hanky  (Blahověst 1861)
V. Hálek:  Váceslav Hanka  (Národní Listy 16.-23.1.1861)
Václav Hanka  (Světozor 1861)
F. B. Mikovec: Váceslav Hanka  (Lumír 1861)
pohřební průvod Václava Hanky  (Lumír 1861)
Oslava památky Váceslava Hanky v Hořiněvsi dne 7. září 1862  (Praha 1862)
K. Sladkovský: Odhalení pamětní desky na rodném domku V. Hanky v Hořiněvsi (7. záři 1862)
Jan Erazim Sojka:  Váceslav Hanka  (1862)
Alfred Waldau:  Věnceslav Hanka's Lieder  (1863)
Odhalení náhrobku Hankova  (28.9.1863)
Václav Hanka  (Rodinná kronika 1864)
V. B. Nebeský:  Vácslav Hanka - nástin životopisný.  (Světozor 1867)
A. K. Víták:  Váceslav Hanka a Rukopis Kralodvorský  (1867)
Protokol stran nalezení Rukopisu Královédvorského  (Moravská Orlice 1867)
Rupert M. Přecechtěl:  Rozhled dějin českoslovanské literatury  (1872)
Jan Lodl:  Václav Hanka  (1873)
Ed. Ferd. Schmidleichner:  Václav Hanka  (1874)
C. Frič, F. J. Peřina:  Václav Hanka  (Slavín 1882)
Almanah vydaný za příčinou odhalení pomníku MUDr. Otakaru Jedličkovi...  (1884)
Josef Václav Frič:  Paměti I.  (1885)
A. K. Víták:  Václav Hanka  (Matice dítek 1886)
Slavnost odhalení pomníku Václavu Hankovi  (24.8.1890)
Josef Flekáček:  V kostelní věži Královédvorské  (1892)
Sovětské důkazy o Hankově falsifikátorství.  (Rudé Právo 21.2.1935)
Jarmil Krecar:  Hanka jinak zahlédnutý  (1936)
B. Říha:  Alibi Václava Hanky  (1938)
Vladimír Kopecký:  Plno záhad kolem Hanky  (Práce 1969)
Antonín Boháč:  recenze Vl. Kopecký Plno záhad kolem Hanky  (Česká literatura 1970)
Vladimír Kopecký:  Plno záhad kolem Hanky  (Konfrontace 1981)
Jiří Kovtun:  recenze Vl. Kopecký Plno záhad kolem Hanky  (Svědectví 1983)
Josef Glückselig:  Bude Václav Hanka rehabilitován?  (Zápisník 1983)
Vladimír Macura:  Vstupujeme do roku H  (LN 11.1.1991)
Aleš Haman:  Ještě k roku H  (LN 18.1.1991)
Bohuš Balajka:  Ještě smítka na hrob Václava Hanky  (LN 1.2.1991)
Josef Polák:  K otázce podílu V. Hanky na vzniku Rukopisů  (Dějiny a současnost)
Vladimír Macura:  Démon Hanka  (z knihy Masarykovy boty, Pražská imaginace 1993)
Před 145 lety zemřel známý padělatel  (Český zápas 2006)
72 jmen české historie:  Václav Hanka  (Česká televize 2010)

Heslo Václav Hanka v encyklopediích:
Riegrův Slovník naučný  (1863)
Rozhled dějin čs. literatury a životopisy čs. výtečníkův  (1872)
Příruční slovník všeobecných vědomostí  (1882)
Ottův slovník naučný  (1896)
Velký lidový slovník naučný  (1907)
Kočího malý slovník naučný  (1925)
Masarykův slovník naučný  (1927)
Nový velký ilustrovaný slovník naučný  (1932)
Literární atlas československý  (1932)
Ottův slovník naučný nové doby  (1933)
Komenského slovník naučný  (1938)
Příruční slovník naučný  (1963)
Malý encyklopedický slovník  (1972)
Slovník pseudonymů  (1973)
Ilustrovaný encyklopedický slovník  (1980)
Malá československá encyklopedie  (1985)
Ilustrovaná encyklopedie  (1995)
Všeobecná encyklopedie DIDEROT ve čtyřech svazcích  (1997)
KDO byl KDO v našich dějinách do roku 1918  (1998)
Všeobecná encyklopedie DIDEROT v osmi svazcích  (1999)
Kronika českých zemí  (1999)
UNIVERSUM - Všeobecná encyklopedie  (2000)
Slovník českých spisovatelů  (2000)
Příruční slovník české literatury  (2001)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná